Varkauden Insinöörit ry

Yhdistys


Varkauden Insinöörit ry on Varkauden talousalueen insinöörien etujärjestö, joka toimii jäsentensä yhdyselimenä valtakunnallisiin katto- ja ammattijärjestöihin, valvoo insinöörien ammatillisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia, taloudellisia ja muita etuja sekä pyrkimyksiä, kehittää jäsentensä työelämän ehtoja edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan ja toiminta-alueellaan yleensä.

Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Voit liittyä Insinööriliittoon, jos olet insinööri, muu tekniikan alan asiantuntija tai alan opiskelija. Katso tarkempi määrittely sivulta


Yhdistyksemme historiaa


Vireä teollisuuskaupunki Varkaus oli 40-lukuun mennessä koonnut insinöörikuntaa niin paljon, että oli syntynyt tarve yhteiseen toimintaan. 4.12.1940 yhdeksän insinööriä kokoontui Keskus-Hotelliin. He päättivät perustaa Tampereen Teknilliset ry:n Warkauden alaosaston.

Toiminta jatkui vireänä sota-ajan ja sota-ajan jälkeen sotakorvausten työllistäessä insinöörejä.

Vuonna 1954 yhdistyksemme nimi muuttui Varkauden Insinöörit ry:ksi. Vuosikymmenten vaihtuessa ja jäsenkunnan kasvaessa toiminta keskittyi erilaisiin tutustumismatkoihin, ammatilliseen koulutukseen ja kannanottoihin insinöörien asemasta kehittyvässä teollisuudessa.

80- ja 90-luvulla yhdistyksemme tehosti työmarkkinarooliaan, jonka viitoittamaa polkua alkanut uusi vuosituhat seuraa.

Varkauden Insinöörit ry on yli 80-vuotisen historiansa aikana ollut ennakkoluuloton edelläkävijä monessa suhteessa, kuten IL:n historian ensimmäinen jäsenyhdistyksen naispuheenjohtajan valinta, aktiivinen rooli ylempien työaikakysymyksessä muutamia mainitaksemme.

Naisinsinöörien suuri työpanos yhdistyksemme toiminnassa on ollut suurenmoista.

Yhteydet Varkauden muihin akavalaisiin yhdistyksiin sekä muiden keskusjärjestöjen jäsenyhdistyksiin ovat avartaneet näkemyksiä yhteisistä asioista.

Yhdistyksemme tulee jatkossakin toimimaan insinöörikunnan koulutuksen ja aseman puolesta, jonka tukena on lähes 500-päinen jäsenkunta.