Varkauden Insinöörit ry on Varkauden talousalueen insinöörien etujärjestö, joka toimii jäsentensä yhdyselimenä valtakunnallisiin katto- ja ammattijärjestöihin, valvoo insinöörien ammatillisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia, taloudellisia ja muita etuja sekä pyrkimyksiä, kehittää jäsentensä työelämän ehtoja edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan ja toiminta-alueellaan yleensä.